defensa-personal-policies-seguretat-privada

Defensa personal policial i professionals de la seguretat

L’ús de la força per part de les forces i cossos de seguretat de l’estat, en l’exercici de les funcions encomanades, es contempla de forma general com una facultat atorgada per l’estat per fer complir i restablir els dictàmens que marca la llei.

L’ordenament jurídic faculta als agents per fer ús de la força de forma institucional aplicant els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.

La violència és un dels trets característics que pot afectar a la feina del policia en el transcurs de la comesa que té encomanada, motiu pel qual ha de disposar d’eines per fer-hi front amb un mínim de garanties, tant per ell com per la persona agressora.
Per això et volem oferir una ensenyança directa, contínua, moderna, pràctica i evolutiva.

defensa personal policial

Els principis que regeixen l’ús de la força pels funcionaris policials vénen recollits en uns principis que estableixen en tot moment com ha de ser aquesta funció, mai fàcil. Aquests principis són els següents:

Menor lesivitat

Qualsevol acció policial s’ha de portar a terme provocant el menor perjudici.
Pels casos que l’ús de mitjans violents sigui imprescindible, el funcionari de policia s’ha de regir als principis establerts vetllant, sempre, per la integritat física de qui ho rep.

Congruència

La pràctica violenta de la privació de la llibertat ha de ser adequada al fet que es tracta d’impedir, pel qual s’exigeix la idoneïtat del mitjà emprat.
S’ha d’adequar la tècnica concreta a cada situació, escollint en cada moment el procés menys perillós i menys lesiu per totes les parts.

Oportunitat

Cal que el punt anterior s’apliqui quan l’exigeixi el desenvolupament de la funció pública, abstenint-se de fer-ne ús quan no ho requereixi la situació.
Per tant, és la necessitat o no de recórrer a l’ús de la força en l’actuació policial d’acord amb les dades conegudes sobre la situació i el subjecte o subjectes en qüestió.

Proporcionalitat

Un cop que el funcionari de policia decideix usar la força i el mitjà més idoni que legalment té atribuït per l’estat, aquest ha d’adequar la intensitat d’aplicació de forma que no sobrepassi l’estrictament necessari per aconseguir el control de la situació i de la persona, quedant totalment prohibit tot excés.

Amb tots els principis esmentats, és necessari que el funcionari policial segueixi un programa exhaustiu i regular de defensa personal policial/operativa amb uns coneixements tècnics que faciliti tot el que envolta la seva tasca diària. 

Un entrenament amb un programa federat, adequat al temps i que permeti al professional poder fer front als reptes que la seva tasca exigeix.

Amb la idea de donar sortida a tot l’esmentat, l’Associació de Policies de les Comarques de Girona va ser fundada en legal forma en data 08/04/14 a la ciutat de Girona.

La idea va sorgir d’un grup de policies en actiu els quals van voler donar sortida a un greuge endèmic existent a l’àmbit de la seguretat pública i privada: 
la formació de defensa personal policial i/o operativa.

Tots els agents que han realitzat la seva formació a l’antiga Escola de Policia de Catalunya, actualment l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, van rebre una formació bàsica en relació a la defensa personal policial, un ensenyament integral que abastava diferents àmbits de diverses arts marcials com judo, káratetae kwon do, lluita, així com ensenyaments pròpiament policials com emmanillar, utilització de tècnica de bastó policial i bastó policial extensible o aplicació de procediments policials específics. 

Així mateix, tant a l’àmbit de la seguretat privada com al col·lectiu d’interins de les diferents policies locals, la formació rebuda és mínima, amb conceptes bàsics per poder treballar i, a vegades, ni això.

La problemàtica que es troba treballant diàriament és que, un cop finalitzada la formació bàsica, no existeix per part de l’Administració una ensenyança de defensa personal  policial/operativa i d’actualitzacions en procediments policials/operatius que estigui a l’abast de l’agent de forma fàcil, extensa i directa.
És el mateix agent qui, amb una recerca i pagant-s’ho de la seva butxaca, troba una resposta a la inquietud de disposar d’eines i aplicacions que serveixin per poder treballar en millors condicions de seguretat, tant pel treballador públic com per l’infractor.

Actualment, tots els servidors públics som analitzats en totes les vessants de la tasca diària. Premsa, particulars, mitjans de comunicació de gran abast, xarxes socials on ofereixen una anàlisi de tot el que fem, principalment en actuacions al carrer, on el policia ha hagut d’actuar amb la força legal amb què l’ordenament jurídic ordena.
Aquesta actuació acostuma a portar-se a terme en un breu període de temps amb pressió i, molts cops, amb agressions físiques 
i/o verbals al mateix moment del fet.

Si vols seguir i millorar la teva formació en defensa personal policial

Vine a aprendre diferents eines i aplicacions que et serviran per poder treballar en millors condicions de seguretat, tant pel treballador públic com per l’infractor.

Si vols seguir i millorar la teva formació en defensa personal policial

Vine a aprendre diferents eines i aplicacions que et serviran per poder treballar en millors condicions de seguretat, tant pel treballador públic com per l’infractor.

Arribats a aquest punt, creiem que es fa imperativa una contínua actualització de coneixements pràctics i teòrics per poder donar un servei amb garantia. Una ensenyança acurada i pràctica on es treballin tots els àmbits relacionats de forma integral: Defensa personal, ordre públic, OAC, actualització jurídica continuada. Tot aquest ventall s’inclou en la docència global que portem a terme.

Volem arribar a una ensenyança on puguem donar resposta a tots els dubtes que un professional de la seguretat tingui en qualsevol moment.

Per això es va decidir posar fi a aquesta situació i formalitzar la constitució de l’Associació de Policies de les Comarques de Girona.
Per donar cabuda al personal no policial, es va crear de forma paral·lela el Club Esportiu Gironès Defensa Personal, amb les mateixes idees però encarat de forma plena a la Seguretat Privada.
Posteriorment, en un plantejament de funcionament general de les dues entitats, es va erigir com a entitat principal el Club Esportiu restant l’Associació de Policies de les Comarques de Girona com la branca policial del Club.

FOrMACIÓ DEFENSA PERSONAL POLICIAL

Els tallers són quinzenals.

Preu: 25€/mes

Lloc: gimnàs del pavelló El Molí de Fornells de la Selva

Dia: Dimecres

Horari: de 10h a 12h

Equipació: Roba cómoda i, segons la classe, roba operativaDies de la formació de defensa personal policial:

13 i 20 d’Abril

4 i 25 de Maig

15 i 22 de Juny

Pendent de disponibilitat del pavelló per les dates dels mesos de Juliol, Agost i Setembre.

Què podem fer per tu?

Si estàs interessat/da en formar-te en defensa personal o vols més informació de les formacions i tallers, escriu-nos. Respondrem en la major brevetat. Si prefereixes contactar-nos directament, aquest és el nostre correu: info@defensapersonalgirones.com